GRØNLAND PÅ TVERS # Østkysten - Vestkysten (lat: 65.36.823 - long: 038.40.362) / (lat: 67.08.875 - long: 050.03.421)

Grønland regnes som jordens største øy og er dekket av én og samme isbre i ditto format. Landet ligger i det nordlige Atlanterhavet, hvorav størstedelen befinner seg nord for polarsirkelen. Normaltemperaturen for januar ligger mellom -30 til -40°C.

Været på innlandsisen kjennetegnes ofte som sterkt skiftende. Skituren over breen, fra øst til vest, innebar ofte fire årstider og da gjerne i løpet av én time. Hyppige svingninger mellom blindføre eller såkalt whiteout og strålende solskinn.

Underkant av en måned gjennom stillhetens landskap og i Fridtjof Nansens skispor var en opplevelsesrik reise. Både fysisk og ikke minst mentalt.

En augustdag i 2001 startet vi på vestkysten med ski og pulk, og nådde sivilisasjonen på østkysten i begynnelsen av påfølgende måned. En fantastisk reise var med dette blitt historie.
Utstyrliste >> (word-dok) Koordinater >> (word-dok) Webside fra 2001 >>