TYNN LUFT OG HØYE FJELL #
Høydesyke: Funksjonsforstyrrelser hos et menneske som følge av oppstigning til høyder over 3000 moh. Oksygeninnholdet i blodet avtar raskt etter hvert som man beveger seg oppover. Sykdommen kan ende med døden etter få dager hvis man ikke tar de første symptomer alvorlig, og stopper videre oppstigning.
Høydesyk: Person med sterk trang til å klatre høye fjell hvor som helst i verden. Helseskadelige effekter kan holdes under kontroll gjennom inngående kunnskap om høydesyke.
Fra boka Ekstreme eventyr av Rune Gjeldnes.